Đèn Tilley 246B - Mua Hàng Dùm bạn
Tổng cộng:
manchon price_$108.7 slider
Đèn Tilley 246B

Đèn Tilley 246B

manchon price_$108.7 slider
Mô tả:
Giá: 2.500.000VND Đèn Tilley, một thương hiệu nổi tiếng của Anh Quốc, Sản phẩm rất đẳng cấp để trang trí trong những không gian cổ kính.

Mô tả sản phẩm


 Sản phẩm đã được phục chế hoàn hảo 

Quy trình chiếu sáng cho Tilley  như sau:
1) Đảm bảo đã tắt đèn.
2) Tháo bơm và châm dầu đảm bảo có đủ trong bầu, xấp xỉ một nửa hoặc đầy, lắp bơm. 
3) Bạn nên thắp lại đèn và biết có đủ parafin trong bầu, luôn luôn nới lỏng bơm để giải phóng bất kỳ áp suất nào sau đó bật lại bơm.
4) Đảm bảo lưới đèn được xếp theo thứ tự tốt.
5) Ngâm cây mồi trong cồn 90%.
6)Thắp cây mồi xung quanh thân cây vapouriser, ngọn lửa sẽ theo lên tim đèn và bắt sáng